III Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, zatytułowany „Konstytucjonalizm w XXI wieku a sądowa kontrola konstytucyjności prawa”, odbył się 22 listopada (piątek) w sali nr 201, bud. nr 23 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus Młociny). W seminarium wzięło udział ok. 60 osób, głównie specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa, reprezentujących wiele polskich ośrodków akademickich.

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium.

Wyniki badań zaprezentowanych podczas III Okrągłego Stołu zostaną zaprezentowane w monografii zbiorowej, której wydanie planowane jest na trzeci kwartał 2020 r.